Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Duyurusu
15 Mayıs 2019

Hastanemize yaz stajı başvuruları 30 Ocak – 8 Şubat 2019 tarihleri arasında Eğitim Birimine yapılacaktır.

Başvuru yapacak kişilerin getirmesi gereken belgeler;

● Zorunlu yaz stajı formu ( Formun eksiksiz doldurulmuş, fotoğrafı yapıştırılmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

● Staj sözleşmesi (3 nüsha ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

● Kimlik fotokopisi

● İkametgâh belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

● Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

Kişiler; “Kuruma bağlı sağlık tesislerinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 08.11.2015 tarih ve 770.E.745 sayılı yazılarında belirtilen “kamu, üniversite veya özel hastanelerde staj yapacak öğrenci sayısının toplamının, “hastanede çalışan aynı alan/daldaki toplam sağlık personelinin 1/2 oranın dikkate alınması” kararı uygulanacaktır.